Användarvillkor

Dessa avtalsvillkor (”Användarvillkoren”) reglerar din användning av MyDogCare (så som definierat nedan) såsom tjänsten tillhandahålls på app.mydogcare.com (”Tjänsten”) vid var tid. Genom att godkänna Användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig (”du” eller ”dig”) och MyDogCare Svea AB, registreringsnummer 559288-8928 med adress MyDogCare Svea AB, Grevgatan 22a, 114 53 Stockholm (”vi” eller ”oss”).

För det fall du inte accepterar dessa Användarvillkor, ber vi dig att inte använda Tjänsten.

Dessa Användarvillkor gäller i Sverige.

Personer under 18 år får inte använda Tjänsten utan målsmans godkännande.

Läs mer nedan.

about

Tjänsten

MyDogCare är en digital plattform för förmedling och bokning av hundrelaterade tjänster (“Tjänsten”). Tjänsten kopplar samman hundfrisörer, hundskötare och andra personer som yrkesmässigt tillhandahåller hundrelaterade tjänster (”Tjänsteleverantörer”) med personer  (”Kunder”) som på ett snabbt, enkelt och tryggt sätt vill hitta en ledig tid för ovan nämnda tjänster och göra och betala för en bokning samt ta del av den övriga funktionalitet som vid var tid görs tillgänglig genom Tjänsten. Genom Tjänsten kan Tjänsteleverantör nå ut till fler Kunder med sina tjänster och Kunderna kan på ett smidigt sätt hitta önskad tjänst och boka en tid.

Alla som använder Tjänsten (både Tjänsteleverantör och Kunder) beskrivs i dessa Användarvillkor som ”Användare”, vilket även inbegriper dig som part till avtalet som du ingår med oss genom att acceptera dessa Användarvillkor.

De Tjänsteleverantör som ansluter sig till Tjänsten får tillgång till utvalda tjänster som ingår i vårt grunderbjudande. Vi granskar alla Tjänsteleverantörer och bedömer från person till person vilka tjänster de har kompetensen att utföra enligt vår kvalitetsstandard. Exempel: En Tjänsteleverantör kan få utföra tjänsterna “kloklippning”och “hundtvätt”, men inte “Hundfrisering”. En annan kan få utföra “Hundfrisering” men inte “Hundrastning”. Tjänsteleverantören väljer själv vilka av tjänsterna som denne vill vara bokningsbar för.

Eftersom Tjänsten bl.a. syftar till att möjliggöra för Kunder att anlita Tjänsteleverantörer och boka hundrelaterade tjänster genom Tjänsten vill vi framhålla att vi inte på något sätt är att betrakta som avtalspart, mellanhand, agent, kommissionär eller på annat sätt kopplad till våra Användares mellanhavanden och användning av Tjänsten, annat än genom dessa Användarvillkor som ingås med varje Användare enskilt. 

MyDogCare Svea AB och och Tjänsteleverantör är självständiga juridiska eller enskilda personer.

Kunder erbjuds att betala med Klarna för bokad tjänst i samband med bokning. Vi kräver betalning i förskott, men erbjuder generösa avbokningsregler. Din betalning kommer att reserveras och först efter utförd tjänst kommer pengarna att släppas till oss genom Klarna. Vi kommer efter utförd tjänst betala Tjänsteleverantören dennes ersättning. 

Kunder ska först och främst vända sig till Tjänsteleverantör vid eventuell reklamation för det Tjänsteleverantören skulle behöva avboka en bokning eller göra en återbetalning. Endast vid fall där Kunder eller Tjänsteleverantörer inte kan enas om en återbetalning ska Kunder kontakta MyDogCare för hantering av frågan. 

Bokningssystemet

Genom Tjänsten får Tjänsteleverantör tillgång till en web-baserad plattform där Kunder kan boka och avboka Tjänsteleverantörens tjänster (”Bokningssystemet”). Bokningssystemet möjliggör för Tjänsteleverantören att få en överblick över bokningar och lediga tider.

Bokning

Kunder som använder Tjänsten har via Bokningssystemet möjlighet att boka tid för hundrelaterade tjänster genomförda av Tjänsteleverantörer på Tjänsten. Kundernas bokningar finns sedan tillgängliga för Tjänsteleverantören via dennes användarkonto. Det åligger Tjänsteleverantören att på egen hand ha uppsikt över sina bokningar och avbokningar samt att hålla Bokningssystemet uppdaterat.

Avbokning

Om inget annat överenskommits, kan Kunder avgiftsfritt avboka behandlingar fram till 12  timmar innan bokning om bokningen skett minst 24 timmar innan den bokade tiden. Kunder kan avgiftsfritt avboka behandlingar fram till 2 timmar innan bokning om bokningen skett inom 8 timmar innan den bokade tiden. Om Kunden avbokar en behandling efter ovan nämna avbokningsregler debiteras Kunden för 100 % av den totala avgiften för bokningen. 

Det åligger Tjänsteleverantören att meddela Kunden om Tjänsteleverantören måste avboka Kundens bokning. Tjänsteleverantören har rätten att avboka en bokning om information i beställningen inte stämmer. Tjänsteleverantören kommer då att debitera Kunden för den förlorade inkomsten. Exempel på detta är om hundens päls eller beteende är i ett skick som inte stämmer överens med det som Kunden har angett i bokningen. För att undvika ovan nämnda situation uppmanar vi Kunden att alltid så korrekt som möjligt beskriva hundens päls. Detta gäller specifikt och främst vid bokningar av hundfrisör.

Det är Tjänsteleverantören som ansvarar för skador, direkta och indirekta kostnader samt andra anspråk orsakade av att Tjänsteleverantören avbokar eller på annat sätt föranleder att Kundens bokade tid inte genomförs. Detta förtydligas nedan under avbokningsavgift.

Vänligen notera dock att du som Kund ska vända dig direkt till oss på MyDogCare vad gäller bokningsfrågor och eventuell avbokning om några frågetecken uppstår vid samtal med Tjänsteleverantör. 

Användarkonto och Användarprofil

Ditt användarkonto

För bästa användarupplevelse på Tjänsten ska du skapa ett användarkonto hos oss (”Användarkonto”) och logga in på det. Instruktioner om hur du skapar ett användarkonto finns på Tjänsten. Det är dock inget krav att ha ett konto för att genomföra en bokning. 

Om du väljer att skapa ett Användarkonto ska du ange ditt för och efternamn alternativt ditt förnamn och efternamnets första bokstav. Det användarnamn du väljer får inte vara: skadligt, kränkande, rasistiskt, etniskt eller sexuellt stötande, ärekränkande, göra intrång i någon immateriell rättighet eller inkräkta på någons integritet. Vi har rätt att ändra ditt användarnamn om det, enligt vår mening, bryter mot dessa Användarvillkor.

När du skapar ett Användarkonto kommer du att ombedjas att delge viss information om dig själv. För Tjänsteleverantör kommer en användarprofil (”Användarprofil”) att skapas som innehåller information om Tjänsteleverantören och om vilka hundrelaterade tjänster som denne tillhandahåller.

Som Kund kan du antingen välja ett nytt användarnamn och ett lösenord, eller välja ett av de tillgängliga sociala media-konton som anges på Tjänsten för att logga in på ditt Användarkonto. Om du använder ett Användarkonto hos en annan tjänst för att logga in till ditt Användarkonto hos oss, till exempel ditt Facebook-konto, ger du oss rätt att inhämta din verifieringsinformation, så som användarnamn och krypterade inloggningsuppgifter, och annan information som kan vara av intresse att överföra från den andra tjänsten. All sådan överförd information kommer att behandlas i enlighet med vår Personuppgiftspolicy (tillgänglig här), och finnas beskriven där.

Ditt Användarkonto är personligt och du får inte överlåta det till någon annan eller låta någon annan använda Tjänsten genom ditt Användarkonto. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga. Om du har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du omedelbart meddela oss. Vi har rätt, men inte en skyldighet, att blockera tillgången till ditt Användarkonto om vi har anledning att tro att någon obehörig person har fått tillgång till det.

Genom Användarkontot kan Tjänsteleverantör hantera bokningar i Bokningssystemet, uppdatera sin Användarprofil och få en översyn över verksamheten som bedrivs via Tjänsten samt kontinuerliga uppdateringar av relevant information.

Vänligen notera att vi har rätt att avsluta ditt Användarkonto om det varit inaktivt under en period av 180 på varandra följande dagar.

Din användarprofil

För att våra Användare ska ha största möjliga nytta av Tjänsten krävs att Tjänsteleverantörer i sina Användarprofiler tillhandahåller:

 • information om de hundrelaterade tjänster som denne tillhandahåller och
 • Uppdaterar sin personliga kalender kontinuerligt för att undvika dubbelbokningar.

Det åligger Tjänsteleverantörer att självständigt och kontinuerligt uppdatera informationen i sina Användarprofiler. Tjänsteleverantören är själv ansvarig för all information som denne bidrar med till Tjänsten. Tjänsteleverantören kan själv påverka Kundernas sökresultat i Tjänsten genom att vara utförlig i den information som finns tillgänglig på Användarprofilen och genom antalet tillgängliga tider för potentiell bokning.

En förutsättning för att en Tjänsteleverantör ska finnas tillgänglig i Tjänstens sökfunktion är att denne erbjuder bokningsbara tider via Bokningssystemet.

Tjänsteleverantörs skyldigheter och garantier

Som Professionell användare av Tjänsten garanterar du att:

 • du har de nödvändiga och relevanta tillstånd enligt vid var tid gällande regelverk och föreskrifter som krävs för att utföra de tjänster du erbjuder
 • alla tjänster utförs på ett professionellt sätt och i enlighet med vid var tid gällande regelverk och föreskrifter och
 • du inte kommer att använda Tjänsten för andra kommersiella syften än legitim användning av Tjänsten eller andra syften som inte uttryckligen tillåts av dessa Användarvillkor, till exempel för att hitta Kunder och sedan slutföra bokningar oberoende av Tjänsten i syfte att kringgå skyldigheten att betala avgifter relaterade till användningen av Tjänsten. I det fall då detta sker, vidtar sig MyDogCare rätten att efterfakturera Tjänsteleverantören den totala kostnaden för den utförda behandlingen.


Vidare gäller det att du är skyldig att i samband med en bokning överlåta samtliga dina rättigheter att rikta betalningsanspråk gentemot sådan kund till MyDogCare. Du samtycker således till att samtliga dina rättigheter att rikta betalningsanspråk på kund automatiskt överlåts till MyDogCare. 

Påföljder för Tjänsteleverantör vid avbokning av kund

I de fall Tjänsteleverantören måste avboka en kund ska denna i första hand höra av sig till kunden och flytta kundens bokning till en dag som passar både kund och Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören skall även kontakta MyDogCare för att se om det finns en annan tjänsteleverantör tillgänglig som kan hjälpa kunden på avtalad tid. I de fall det inte är möjlig att boka om kunden måste denna avbokas. Eftersom en avbokning kan påverka den inbokade kundens planer och påverkar trovärdigheten inom MyDogCares community, tillämpas följande påföljder vid avbokning:

Avbokningsavgift

MyDogCare kan komma att avstå från avbokningsavgiften, beroende på hur många gånger Tjänsteleverantören redan har avbokat. Efter detta dras följande avgift från Tjänsteleverantörens första utbetalning efter en avbokning. Det avdragna beloppet beror på när Tjänsteleverantören godkände bokningen och hur snart efter den avbokades.

 • Om mer än 7 dagar innan bokningstillfället kommer MyDogCare att dra av 0 kr från Tjänsteleverantörens nästa utbetalning.
 • Om mindre än 7 dagar innan i bokningstillfället kommer MyDogCare att dra av 100 kr Tjänsteleverantörens nästa utbetalning.
 • Om mindre än 2 dagar innan i bokningstillfället kommer MyDogCare att dra av 500 kr Tjänsteleverantörens nästa utbetalning.
Suspendering av konto

Om Tjänsteleverantören har avbokat 5 bokningar inom ett år har MyDogCare rätten att suspendera deras konto. Detta innebär att Tjänsteleverantören döljs från sökresultatet på MyDogCare.se samt att deras kalender förblir blockerad i 3 månader.

Immateriella rättigheter

Du förstår och accepterar att Tjänsten innehåller material tillhandahållet av oss och tredje parter och att sådant material kan innehålla immateriella rättigheter.

Du samtycker till att respektera samtliga immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärke och firmanamn (oaktat om det registrerats eller ej) innefattat eller uppvisat på Tjänsten eller som du fått tillgång till i samband med Tjänsterna.

Du får enbart använda innehållet på Tjänsten för din eget användning av Tjänsten och du får inte använda innehållet på Tjänsten i strid med tillämplig lagstiftning eller dessa Användarvillkor. Du får använda sådant innehåll enbart för ändamålet att använda Tjänsten.

Du erhåller ingen annan licens att använda ovan nämnda immateriella rättigheter utom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor.

Du förstår och accepterar att innehåll som publiceras på Tjänsten kan tillhöra tredje parter, samt att vi inte har kontroll över sådant innehåll. Därför förstår och accepterar du att vi inte ska hållas ansvariga för sådant innehåll som tillhandahålls av tredje part och visas upp eller finns tillgängligt på i Tjänsten.

Din användning av tjänsten

Vi vill inte att Tjänsten ska användas för något annat än dess avsedda syfte. Din användning av Tjänsten får bara ske i enlighet med dess avsedda syfte, som beskrivits ovan. Om du inte accepterar detta, ber vi dig att inte använda Tjänsten.

Användargenererat Material

I Tjänsten kan du ladda upp innehåll såsom bilder, videor, beskrivningar, meddelanden och fotografier (”Användargenererat Material”). Användargenererat Material som du laddar upp i Tjänsten ska vara fritt från logotyper, namn och andra kännetecken. Du är ansvarig för allt Användargenererat Material som du laddar upp på Tjänsten och du är medveten om att sådant material görs tillgängligt på Tjänsten. Du accepterar och garanterar att du inte kommer att publicera, offentliggöra, överföra, distribuera eller ladda upp Användargenererat Material på Tjänsten som:

 • är oriktigt, vilseledande, osant eller inkorrekt
 • främjar eller uppmuntrar illegal aktivitet
 • är rasistiskt eller etniskt kränkande och/eller utgör agitation mot en minoritet (så som en nationell eller etnisk grupp)
 • utgör ärekränkning, innehåller pornografi eller är på annat sätt sexuellt kränkande
 • utgör angrepp på sexuell läggning eller religion eller är diskriminerande på annat sätt
 • utgör förolämpning mot eller förföljelse av en person
 • på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt eller som gör intrång i tredje parts rättighet (inklusive men ej begränsat till upphovsrätt och varumärken)
 • i övrigt strider mot Tjänstens avsedda syften


Du accepterar och garanterar att du inte kommer, och inte kommer tillåta någon tredje part att:

 • använda Tjänsten för att överföra eller ladda upp filer eller annat innehåll som innehåller virus, trojaner, korrumperad data, skadlig programvara och andra program som kan skada datorer och annan egendom
 • använda Tjänsten för att förtala, trakassera, diskriminera eller hota en annan person eller på annat sätt kränka en annan persons rättigheter
 • distribuera eller reproducera hela eller delar av Tjänsten
 • ändra, ta isär eller dekompilera någon del av Tjänsten, om detta inte uttryckligen tillåts enligt tvingande lagstiftning
 • använda programvara som läser data från Tjänsten automatiskt
 • använda Tjänsten för att begära eller uppmuntra annan användare att bryta mot bestämmelse i dessa användarvillkor, eller
 • missbruka Tjänsten eller använda dessa för något otillåtet eller obehörigt ändamål (vilket inkluderar befordring av datorvirus genom Tjänsten eller användande av Tjänsten på ett sätt som kränker eller gör intrång i annans rättighet)
Tjänsteleverantörs marknadsföring

Tjänsten låter dig som är Tjänsteleverantör dela och visa upp information om och erbjudanden om köp av de hundrelaterade tjänster som du tillhandahåller (”Användarerbjudanden” eller ”Erbjudande”). Användarerbjudanden måste dels leva upp till de krav vi ställer på allt Användargenererat Material, och dels uppfylla följande krav:

 • det får inte förekomma någon felaktig, utelämnad eller vilseledande information i fråga om tjänsterna som du erbjuder. Dessutom måste informationen som du lämnar vara klar, begriplig och inte tvetydig
 • prisinformation avseende ditt Erbjudande ska vara fullständig, tydlig, korrekt och komplett
 • ditt Erbjudande får inte snylta på andra kända och särpräglade produkters hänseende
 • du får inte jämföra ditt Erbjudande med någon annans produkter eller tjänster om det inte är befogat och sker i enlighet med god marknadsföringssed, och
 • ditt Erbjudande får inte på annat sätt strida mot god marknadsföringssed
Vår inställning till Användargenererat Material och Användarerbjudanden

Vi tolererar inte budskap som vi anser vara olämpliga, olagliga eller oetiska. Vi har en lagstadgad skyldighet att övervaka vilket Användargenererat Material som tillgängliggörs i Tjänsten och att under vissa förutsättningar ta bort Användargenererat Material från Tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget godtycke, ta bort Användargenererat Material som vi bedömer oförenligt med dessa Användarvillkor eller som vi på annat sätt anser är otillbörligt, oetiskt eller olagligt eller kan vara skadligt för oss eller Tjänstens Användare.

Därutöver förbehåller vi oss rätten att ta bort Erbjudanden som enligt vår bedömning kan befaras vara oförenliga med tillämplig marknadsföringslagstiftning.

Om du stöter på Användargenererat Material som du tror utgör en överträdelse av dessa Användarvillkor, eller finner Användarerbjudanden som du inte tycker lever upp till våra högt ställda krav, eller får meddelanden från en annan Användare som är otillbörliga eller olämpliga på något sätt eller om du av någon annan anledning tror att Tjänsten används för illegala ändamål eller för ändamål som inte är i enlighet med dessa Användarvillkor, vänligen kontakta oss på [email protected]

Immateriella Rättigheter till Användargenererat Material

Äganderätten till allt Användargenererat Material tillhör dig, eller den tredje part som har immateriell äganderätt till sådant Användargenererat Material. Du ger oss härmed en världsomspännande, evig, icke-exklusiv, vederlagsfri och överlåtbar rätt att förfoga över, bearbeta, ändra, lagra, publicera, distribuera, streama, överföra, spela upp, koda om, kopiera, presentera, visa upp och annars använda Användargenererat Material för att tillhandahålla och marknadsföra Tjänsten, eller någon annan av våra befintliga eller framtida produkter eller andra tjänster.

Du garanterar att du innehar samtliga nödvändiga rättigheter för att visa och ladda upp Användargenererat Material, att använda Användargenererat Material på övriga sätt och att bevilja oss en licens till Användargenererat Material enligt ovan.

Genom att du laddar upp Användargenererat Materal till Tjänsten, avsäger du dig alla ideella rättigheter som du kan ha till det Användargenererade Materialet i relation till vår användning av det, inklusive rätten att namnges när vi använder det Användargenererade Materialet inom ramen för Tjänsten, i samarbeten med distributionspartners eller för marknadsföring, i alla medier och i alla länder. Vidare garanterar du att eventuella tredje parter som kan inneha ideella rättigheter till Användargenererat Material (till exempel fotografer som du anlitat för att ta bilder) har avsagt sig alla ideella rättigheter till det Användargenererade Materialet.

Marknadsföring

Vi kommer att på bästa sätt verka för att marknadsföra Tjänsten och våra Tjänsteleverantörer. I marknadsföringssyfte ger du, som Tjänsteleverantör, oss rätt att använda ditt namn eller bolagsnamn eller andra kännetecken som referens samt i marknadsföring av Tjänsten, eller någon annan av våra befintliga eller framtida produkter eller andra tjänster oavsett medier.

Genom att du som Tjänsteleverantör laddar upp Användargenererat Material som innehåller ditt namn eller bild i Tjänsten samtycker du till att vi kan använda ditt namn och din bild i marknadsföring. Användare som laddar upp Användargenererat Material till Tjänsten åtar sig att (i enlighet med Lag (1978:800) om namn och bild i reklam) se till att det för sådant Användargenererat Material som innehåller namn eller bild på identifierbara personer, har inhämtats ett samtycke från den identifierbara personen till att använda dennes namn och bild i marknadsföring.

Betalning

Kunder betalar inte för användning av Tjänsten. Behandling som bokas genom Tjänsten ska betalas och bokas inom Tjänsten. Inom ramen för Tjänsten åtar vi oss att för Användarnas räkning förmedla och bevaka betalning för bokningar av behandlingar. För varje transaktion som görs via Tjänsten tar vi ut en transaktionsavgift av Tjänsteleverantören i enlighet med för var tid gällande prislista, som finns tillgänglig för Tjänsteleverantören via dennes Användarkonto.

För dig som Kund erbjuds du att i förskott betala med Klarna i samband med bokning. Du blir därmed betalningsansvarig gentemot MyDogCare och MyDogCare är ytterst ansvarig gentemot dig som kund i frågor som avser bokning och avbokning samt reklamation.

I samband med bokning genomför Kunden en förskottsbetalning via Klarna. Var 14:e dag kommer vi att, till alla Tjänsteleverantör, skicka ut en månadssammanställning samt vidareförmedla betalningen till Tjänsteleverantören med avdrag för transaktionsavgifter.

Reklamation

Reklamation skall göras inom 5 dagar från besöket. Obligatoriskt vid reklamation är ett besök hos Tjänsteleverantören som utfört behandlingen så att en bedömning kan göras. Alternativt kan du maila en bild till [email protected]. Varje reklamation är individuell och vår ambition är att hitta en korrekt lösning för alla involverade parter. 

Nätverkskostnader

Du är själv ansvarig för att säkerställa din åtkomst till det nätverk som behövs för att kunna använda Tjänsten. Det kan tillkomma kostnader för t.ex. överföring av data och meddelandetjänster. Dessa kostnader står inte vi för. Vidare är du själv ansvarig för att skaffa och uppdatera den hård- eller mjukvara som behövs för att få tillgång till Tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som vi erhåller i samband med användandet av Tjänsten. Personuppgifterna behandlas i enlighet med vår vid var tid gällande Personuppgiftspolicy (tillgänglig här).

Sekretess

Alla Tjänsteleverantörer accepterar och garanterar sekretess då uppgifter av konfidentiellt slag kan komma att lämnas av Kund eller Tjänsten. Konfidentiell information är information om Tjänsten eller Kund, oavsett slag, som kan komma att lämnas under parternas samarbete som berör kunskap, affärshemligheter eller annan information oavsett typ om vardera avtalsparten vars yppande kan komma att skada företaget eller någon av kunderna. Tjänsteleverantör får inte lämna konfidentiell information om till någon utomstående, såsom personer, företag, myndigheter och organisationer. Information som är allmänt veterlig, eller som avtalsparterna redan vet om varandra sedan innan samarbetets början, anses inte vara konfidentiell information.

Utvärdering av Tjänsteleverantör

Vi har rätt att regelbundet ta kontakt med Kunder för att följa upp och utvärdera hundrelaterade tjänster utförda av Tjänsteleverantör och kontrollera tjänsternas kvalitet och Kundens upplevelse.

Som Professionell användare godkänner du att Kunden efter utförd behandling har rätt att utvärdera, kommentera och betygsätta de utförda behandlingarna och att sådan information blir tillgänglig för andra Användare på Tjänsten.

Ansvarsbegränsning

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag. Din användning av Tjänsten är enbart ditt eget ansvar och sker på din egen risk. Vi lämnar inte några garantier – direkta, underförstådda eller på annat sätt – rörande tillgängligheten, kvalitén, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Tjänsten i övrigt.

Vi rekommenderar att du inte förlitar dig på Tjänsten för något syfte som är viktigt för dig eller som du inte kan tolerera att det inte uppfylls, eftersom det kan förekomma situationer då Tjänsten inte kommer att vara tillgänglig, på grund av men inte begränsat till, underhåll och omständigheter utanför vår kontroll. Därutöver förbehåller vi oss rätten att i framtiden ändra eller upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten. I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar vi inte gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men ej begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott i verksamheten eller goodwillförluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa Användarvillkor eller Tjänsten. Vi är inte ansvariga gentemot dig för några tredjepartskrav som riktas mot dig. Under inga omständigheter ska vårt totala ansvar gentemot dig i samband med Tjänsten för skador, förluster och talan överskrida de samlade transaktionsavgifter som vi tagit ut på transaktionerna som du som Professionell användare gjort genom Tjänsten.

Skadeslöshet

Du är ansvarig gentemot oss för all skada som åsamkas oss, eller tredje part, på grund av ditt brott mot dessa Användarvillkor, inklusive men ej begränsat till missbruk av Tjänsten, användning av Tjänsten i strid med Användarvillkoren samt otillbörlig marknadsföring. Vidare åtar du dig att hålla oss skadeslösa i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som vi åsamkats på något sätt på grund av dina brott mot dessa Användarvillkor eller annan tillämplig lag.

För det fall något Användargenererat Material gör intrång i tredje parts immateriella rättighet samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av materialet och hålla oss skadeslösa för samtliga skador, kostnader och utlägg vi ådragit oss som resultat av sådant intrång.

Ändring av villkoren samt ändring och uppsägning av tjänsten

Vi har rätt att ändra dessa Användarvillkor. Vi kommer att informera dig om sådana ändringar senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Vi kommer att lämna dig sådan information här eller, vid väsentliga ändringar, via e-post till den e-postadress som tillhandahållits av dig.

Som Kund har du rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt Användarkonto i Tjänsten. Om vi har anledning att tro att en Kund bryter mot dessa Användarvillkor har vi rätt att stänga av Kundens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan.

Mellan oss och Tjänsteleverantör råder en ömsesidig uppsägningstid med omedelbar verkan med undantag då det finns kunder som är tidigare inbokade varpå det är den Tjänsteleverantörens ansvar att fullfölja dessa bokningar. MyDogCare vidtar sig rätten att fakturera Tjänsteleverantören i de fall då denne avbokar förinbokade kunder efter sin uppsägning. I relationen mellan oss och en Tjänsteleverantör har vardera parten rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten ställer in betalningarna eller på annat sätt kan anses ha kommit på obestånd.

Utöver det har vi rätt att säga upp detta avtal med Tjänsteleverantör till omedelbart och att stänga av Tjänsteleverantörens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan:

 • om vi har anledning att tro att den Professionell användaren bryter mot dessa Användarvillkor
 • om Tjänsteleverantören ändrar inriktningen på sin verksamhet till att avse annat än hundrelaterade tjänster som vi inte vill tillhandahålla genom Tjänsten
 • om Tjänsteleverantören får återkommande negativa recensioner i de regelbundna utvärderingar och kontroller som vi utför av Tjänsteleverantörens hundrelaterade tjänster, eller
 • om Tjänsteleverantören inte erbjuder tillräckligt mycket tider för bokning genom Tjänsten för vara relevant

Vidare förbehåller vi oss rätten att, utefter eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med vårt tillhandahållande av Tjänsten utan föregående meddelande härom, eller om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

Meddelanden

Uppsägning eller andra meddelanden med anledning av dessa Användarvillkor ska ske skriftligen till vår nedan angivna e-postadress och anses ha kommit oss tillhanda om mottagandet har bekräftats. E-postadress: [email protected]

Överlåtelse

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa Användarvillkor. Vi kan överlåta och överföra våra rättigheter enligt dessa Användarvillkor utan ditt samtycke och utan meddelande till dig.

Tillämplig lag och tvister

Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av dess lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa Användarvillkor, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.