Dagisvillkor
MyDogCare Östermalm
2023-04-03

Våra förbindelser: 

MyDogCare förbinder sig att, under tiden din hund befinner sig hos oss, vårda er hund väl, rasta er hund två gånger per dag och alltid hålla med rent och friskt vatten. 

Vi förbinder oss också till två dagliga promenader. Vi promenerar minst 75 minuter per dag (men längre om vädret tillåter) och en lugn och vilsam miljö inomhus. Dagiset förbinder sig också  vid att det alltid finnas erfaren hundpersonal på anläggningen, och att en god kontakt mellan hunddagis och ägare upprätthålls. 

Annan hundvård, till exempel klippning av klor och bad/tvätt, kommer att genomföras regelbundet om tjänsterna ingår i er prenumeration. Frisering kan bokas vid enstaka tillfällen eller återkommande hos MyDogCare’s hundfrisör. Även frisering kan ingå i månadsprenumeration och kommer då att utföras i samråd med hundägaren.

Några korta viktiga regler:

 • Hunden ska vara fullt frisk och fri från sjukdomar såsom skabb och annan ohyra.
 • Vaccinationsintyg ska kunna uppvisas.
 • Hunden ska vara veterinärvårdsförsäkrad.
 • Hunden ska trivas, och uppvisa gott beteende på dagis.
 • Eget halsband/sele ska tas med.
 • Vi välkomnar okastrerade hanar, men efter bedömning av verksamhetschef. 
 • Löptikar tas ej emot under hela löpperioden eller innan/efter om andra hundar påverkas. Ingen prisreducering sker under denna period.
 • Hunden ska vara välrastad vid ankomst.

Fullständiga regler:

 1. Hälsoregler, skador och vid skada eller risk för skada på personal:

1.1 MyDogCare välkomnar hundar som är vaccinerad mot parvo, valpsjuka, hcc och kennelhosta. Vaccinering mot kennelhosta ska ske varje år. Hunden ska vara fri från ohyra och fullt frisk.

1.2 Hunden ska också vara veterinärvårdsförsäkrad. Därtill ska ägaren ha en ansvarsförsäkring på sin hund via hemförsäkringen för rättsskydd.

Kopia på vaccinationsintyg ska lämnas vid inskolningen.

1.3 Hunden får inte komma till dagis om den är sjuk eller bär på en smitta.

MyDogCare har rätt att vägra ta emot vid misstanke om sjukdom eller smitta.

1.4 Vid minsta misstanke om att hunden fått kennelhosta måste hundägaren kontakta personal på MyDogCare för rådgivning. Detta ska ske innan hunden tas till MyDogCare’s dagis. Om hunden drabbats av kennelhosta så gäller “enveckasregeln”, vilket innebär att hunden inte kan återvända till MyDogCare’s hunddagis minst en vecka efter att sista tecknet på sjukdomen har uppvisats. Hunden kan återvända först efter samråd med MyDogCare’s verksamhetschef. 

1.5 Skulle hunden insjukna på MyDogCare eller vara i allmänt dåligt skick så att hunden kräver nödvändig vård, bad eller tovutredning kommer vi att tillse detta och debitera er skälig kostnad. Vi kommer att i den mån det är möjligt göra detta i samråd med hundägaren.

1.6 Om en hund insjuknar eller visar tecken på sjukdom kommer vi att separera hunden från resterande grupper. Hunden kommer att vistas i MyDogCare’s sjukrum tills ägaren kan hämta upp hunden under dagen. Hunden kommer under tiden få samma omsorgsfulla vård och omtanke som resterande hundar. 

1.7 Om en hund måste hållas hemma på grund av sjukdom sker ingen reducering av prenumerationsavgiften. 

1.8 Hundar på MyDogCare vistas i grupp och leker fritt. Vi kräver därför att ni godkänner att er hund får träffa andra hundar i sin hundgrupp för att hunden ska få en plats på MyDogCare. Det finns alltid risker när hundar leker och ibland kan skador uppstå. Vid skador är det hundägaren vars hund eller hundens tillbehör som har skadats som ska kräva ersättning från ägaren till hunden som orsakat skadan. Ersättning täcks oftast genom hem/ansvarsförsäkring. 

1.9 Om hunden skadas under vistelsen på dagis (ute eller inne) är MyDogCare endast skyldig att ersätta uppkommen skada eller kostnad om skadan vållats av bristfällig tillsyn, bristfällighet i lokalen eller annan vårdslöshet från hunddagisets sida.

Ersättning utgår i detta fall endast med det belopp som inte täcks av hundens egen försäkring.

1.10 I syfte att undvika skador på personal, inredning och andra hundar utgör en förutsättning för vistelse på vårt hunddagis att hunden kan hanteras av vår personal. 

1.11 Skulle det ändå uppstå en situation där vi behöver vidta åtgärder har vi rätt att debitera för den merkostnad som det kan innebära. I syfte att begränsa skada  kommer vi att avskilja hunden från de andra hundarna. Vi kräver därför aktuella kontaktuppgifter på personer som snabbt kan ta emot hunden om hundägaren förhindras att göra detta inom en rimlig tid. Kontaktpersonen måste därför befinna sig i Sverige och vara kontaktbar.

 1. Inskolning: 


2.1 Under inskolningstiden, som i regel är ca 2 veckor, äger båda parter rätt att avbryta vistelsen när som helst. Inget bindande avtal har då ingåtts. Skulle det till exempel visa sig att hunden, trots försök, inte passar in i någon grupp, biter sönder saker, är aggressiv mot personal eller andra hundar, skäller mycket eller är nedstämd, äger MyDogCare rätten att säga upp parternas avtal med omedelbar verkan.

 1. Regler för lämning och hämtning

3.1 Om inte annat överenskommits sker lämning och hämtning av hunden hos oss under de öppettider som gäller för MyDogCare och som finns tillgängliga på vår hemsida.

3.2 Vid hämtning efter ordinarie öppettid debiteras ett tillägg om 300 kronor för varje påbörjad kvart. Hämtar ni hunden tex. 18:20 debiteras ni 600 kr.

3.3 Hämtar ni inte hunden inom 45 minuter efter stängning kommer hunden att flyttas hem till en av våra medarbetare för övernattning och ni kommer därefter att debiteras enligt gällande prislista. Utöver det kommer ni även att debiteras för transportkostnader eller andra kostnader som uppkommer. 

3.4 Vid upprepade försenade hämtningar av hunden äger MyDogCare rätten att säga upp detta avtal med omedelbar verkan varvid hunden tappar sin dagisplats hos MyDogCare och MyDogCare äger rätt till ersättning för eventuell skada.

 1. Avtal:

4.1 Innan vi tar emot hunden kommer vi att upprätta ett avtal (särskild bilaga) som löper till dess någon av parterna önskar säga upp det. Prenumerationen gäller en månad i taget. Uppsägningstiden är en kalendermånad. Gäller båda parter, och ska vara skriftligt.

Om hunden visar aggressivt beteende eller på annat vis inte fungerar på dagiset äger MyDogCare rätten att säga upp avtalet med kortare varsel. 

4.2 Vid val av deltidsplats måste bestämda dagar anges och kommas överens med platschef. Om hundägaren önskar lämna hunden en annan dag än det som är överenskommet debiteras hundägaren för detta. Ni kan alltså inte välja dagar själv vid deltidsplats efter att dagar redan bestämts i samråd med platschef.

4.3 Nya dagishundar har 1 månads prövotid under vilken vardera parten när som helst äger säga upp detta avtal med omedelbar verkan. Vid sådan uppsägning äger kunden rätt att återfå den del av dagisavgiften som motsvarar den period som hunden inte kommer att nyttja sin plats på dagiset.

4.4 Uppsägning skall ske skriftligen via mail för att vara giltig.

 1. Regler för betalning: 

5.1 Vid utebliven betalning äger MyDogCare rätt till påminnelseavgift. Är betalningen försenad mer än 10 dagar äger MyDogCare rätt att neka att ta emot hunden. Vid upprepade försenade betalningar äger MyDogCare även rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan varvid Er hund tappar sin dagisplats hos MyDogCare och MyDogCare äger rätt till ersättning för eventuell skada.

5.2 Med undantag för sådan uppsägning som kan ske vid väsentligt avtalsbrott skall uppsägning av detta avtal ske skriftligen med iakttagande av en månads uppsägningstid.

5.3 Avgift för dagisplats faktureras förskottsvis med betalningsvillkor senast fem dagar netto innan månadsskiftet eller fem dagar innan avtalet inleds. Vid fakturering av ny kund debiteras aktuell månad samt nästkommande månad i den första fakturan som ställs ut. 

5.4 Betalningen kan ske genom följande metoder:
Klarna prenumeration
Swish
Autogiro
Bankgiro

 1. Priser för plats för MyDogCare: 

6.1 För aktuella priser och öppettider gäller vad som från tid till annan anges på vår hemsida, https:// MyDogCare.com. Vid förändringar av priser och öppettider skickas information om detta ut i god tid till den e-postadress som kunden angivit till oss. Information kommer även att finnas på den aktuella enhetens anslagstavla.

6.2 Priser för dagisplats: 

Guldpaketet (Finns ej än)
6 630 kr/mån
5 dagar i veckan Av/upphämtning 7-18 2 promenader om dagen 1 kloklippning/månad 1 tandborstning/månad 1 hundtvätt/mån 2 pälstrimningar/år 1 hämtning/lämning/mån. 

Silverpaketet
6 650kr/mån för hundar över 55 cm
5 dagar i veckan Av/upphämtning 7-18 2 promenader om dagen 1 kloklippning/månad 1 tandborstning/månad 1 hundtvätt/mån

Silverpaketet
6 250kr/mån för hundar mellan 45-55 cm
5 dagar i veckan Av/upphämtning 7-18 2 promenader om dagen 1 kloklippning/månad 1 tandborstning/månad 1 hundtvätt/mån

Silverpaketet
5 200 kr/mån för hundar upp till 45 cm
5 dagar i veckan Av/upphämtning 7-18 2 promenader om dagen 1 kloklippning/månad 1 tandborstning/månad 1 hundtvätt/mån

Bronspaketet 3 dagar
4550 kr/mån för hundar över 55 cm
3 dagar i veckan Av/upphämtning 7-18 2 promenader om dagen 1 kloklippning/mån

Bronspaketet
4350 kr/mån för hundar mellan 45-55 cm
3 dagar i veckan Av/upphämtning 7-18 2 promenader om dagen 1 kloklippning/mån

Bronspaketet
3750 kr/mån för hundar upp till 45 cm
3 dagar i veckan Av/upphämtning 7-18 2 promenader om dagen 1 kloklippning/mån

Bronspaketet 2 dagar
3000 kr/mån för hundar över 55 cm
2 dagar i veckan Av/upphämtning 7-18 2 promenader om dagen 1 kloklippning/mån

Bronspaketet
2900 kr/mån för hundar mellan 45-55 cm
2 dagar i veckan Av/upphämtning 7-18 2 promenader om dagen 1 kloklippning/mån

Bronspaketet
2500 kr/mån för hundar upp till 45 cm
2 dagar i veckan Av/upphämtning 7-18 2 promenader om dagen 1 kloklippning/mån

6.3 Priset på våra månadsabonnemang kommer att öka med två procent per år, för anpassning till hyres- och lönehöjningar. Ökningen införs i kostnaden vid årsskiftet. 

6.4 Vid matning av hund (över 6 månader) på dagis tillkommer en extra kostnad på 25 kr per dag, tilläggsabonnemanget beställs via platschefen skriftligen och faktureras i förskott. Kunden står för eget foder. För valpar under sex månader tillkommer ett pristillägg då valpen kräver extra vård, såsom fler promenader och matning. 

 1. Öppettider, helger och röda dagar och särskilda händelser

7.1 För det fall att dagiset skulle vara stängt viss dag och MyDogCare inte kan erbjuda plats på annan av MyDogCare enheter äger kunden rätt till delkreditering avseende den aktuella perioden som dagiset varit stängt och annan plats inte har kunnat erbjudas. Kunden äger dock inte rätt till kreditering för de dagar då dagiset är stängt mellan den 23:e december t.o.m. 3:e januari. Hunddagiset är stängt röda dagar och helger. 

7.2 MyDogCare ordinarie öppettider: 

7.3 Måndag till fredag: 07.00-18.00 

7.4 Vid oväntad sjukdom på flera medarbetare kan längden på våra två dagliga promenader att förkortas för att resterande personal ska kunna tillgodose alla hundars behov. Vi kommer då att informera och kompensera hundägare. 

7.5 Om hundägare väljer att inte lämna av hunden under en eller flera dagar så sker ingen prisreducering. 

7.6 Hunddagiset har rätt att tillfälligt inte ta emot hunden om verksamheten inte kan bedrivas, till exempel vid sanering pga. smitta eller smittorisk i hundgruppen eller personalens sjukfrånvaro. Vid sådan tillfällig stängning har hundägaren rätt till en proportionell reducering av avgiften. Men hundägaren har inte någon rätt till annan ersättning.

 1. Fotografering

8.1 Genom att Ni lämnar in Er hund hos oss medger Ni att vi får fotografera Er hund och använda dessa foton på t ex vår hemsida, Facebook eller andra me- dier samt vid annonsering. Vi förbehåller oss denna rätt även efter avslutat eller uppsagt avtal.