Behandling av personuppgifter på MyDogCare.com

24 januari 2021

För Pet Services Sweden AB, bolaget som äger och driver varumärket MyDogCare, är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Nedan kommer vi att benämna Pet Services Sweden AB som MyDogCare. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Viktigt att du vet att vi aldrig säljer vidare information om dig eller lämnar ut personuppgifter till obehörig tredje part. Information lämnas endast ut till våra externa behöriga IT-leverantörer och samarbetspartners.  

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Pet Services Sweden AB:s verksamhet, där MyDogCare ingår, är Pet Services Sweden AB personuppgiftsansvarig. (559288-8928, Skeppargatan 21a, 11452 Stockholm). 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn och kontaktuppgifter. MyDogCare.com samlar in och lagrar personuppgifter om dig som intressent eller kund för att kunna administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna och ge dig bästa möjliga upplevelse. Denna information behövs för att vi ska kunna hantera ett ärende och för att fullgöra våra förpliktelser mot dig vid köp, fakturering och support. 

De personuppgifter vi samlar in behövs även för att lämna information, direktmarknadsföring (som går att avregistrera sig från) och för att följa lagstiftning, som exempelvis bokföringslagen.  Om något händer med din hund behöver vi personuppgifter för att kunna erbjuda utökad service, såsom veterinärhjälp och hämtning/lämning vid exempelvis en nödsituation. MyDogCare är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när du gör en: 

 • intresseanmälan till vårt hunddagis
 • bokar en tjänst
 • köper en vara på vår hemsida
 • kontaktar oss
 • du gör en jobbansökan
 • besöker vår hemsida och accepterar cookie. 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Vilka uppgifter behandlar vi? 

Kund: 

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress 
 • Telefonnummer
 • E-post 
 • Betalningsuppgifter 
 • Kundnummer 
 • IP-adress

Intressent: 

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-post
Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för CRM-system eller digitala bokningssystem. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas en längre tid. MyDogCare sparar personuppgifter om dig så länge det finns kundrelation, jobbrelation eller är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vid avtalets upphörande kommer MyDogCare radera, alternativt anonymisera dina uppgifter inom skälig tid efter uppsägning, om ingen annan lag säger något annat. Vid avslutad relation kan vi lagra personuppgifter som bevismaterial baserat på en intresseavvägning ifall problem skulle uppstå. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.  MyDogCare sparar personuppgifter om kunder i högst 36 månader efter att ett avtal har avslutats, köp eller bokning har gjorts eller efter annan interaktion med MyDogCare.

Hur skyddar vi dina uppgifter? 

MyDogCare har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter. Våra system är skyddade med behörighetsstyrning, använder brandvägg och är krypterade mellan enheter. Andra former av personuppgifter, såsom dokument och listor är endast tillgängliga för de medarbetare som behöver tillgång till dem.  

Cookies

När du besöker MyDogCare’s hemsida använder vi cookies, du hittar mer info om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.  

Vad är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. 

Pet Services Sweden AB
Org: 559288-8928
Skeppargatan 21a
11452 Stockholm

Eller via epost: gdpr@mydogcare.com.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken